Systemy detekcji gazów GAZEX – jedne z najczęściej stosowanych rozwiązań w Polsce

2023-05-25 14:05 Materiał sponsorowany
ASBIG® – schemat systemu detekcji gazu ziemnego
Autor: Gazex

Istniejąca od ponad 30 lat firma GAZEX jest jednym z liderów wśród producentów systemów detekcji gazów w Europie Środkowej. Na początku 2023 r. liczba urządzeń wprowadzonych przez nią na rynek przekroczyła 1 600 000 egzemplarzy.

Unikatowe rozwiązania techniczne oferowane przez GAZEX nadają kierunek rozwoju branży. Firma zapewnia kompleksowość usług – nowatorskie produkty, doradztwo techniczne, montaż i serwis instalacji. Wszystko z myślą o klientach i ich potrzebach.

Systemy detekcji CO i LPG w garażach

Polskie ustawodawstwo jasno reguluje kwestie wykrywania i usuwania z garaży podziemnych tlenku węgla (CO) i propanu-butanu (LPG). Konieczność stosowania w nich systemów detekcji wspomnianych gazów jest opisana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z przepisami każdy garaż podziemny wielostanowiskowy (o przynajmniej 10 miejscach postojowych) powinien być wyposażony w wentylację mechaniczną sterowaną detektorami tlenku węgla, a w tych, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem LPG – również detektorami propanu-butanu. Firma GAZEX opracowała proste i niezawodne w działaniu rozwiązanie przeznaczone do garaży podziemnych – detektory serii WG.EG: CO – WG-22.EG i LPG – WG-15.EG. Bazując na nich, bez użycia dodatkowych central można tworzyć dowolnie duże systemy detekcji z możliwością podziału na strefy, a każda może być obsługiwana przez osobny system wentylacyjny lub grupę wentylatorów strumieniowych.

Montaż detektorów co i LPG

Tlenek węgla jest gazem toksycznym, o gęstości zbliżonej do gęstości powietrza. Wnika do organizmu przez układ oddechowy, zatem jako zalecaną wysokość montażu detektorów CO przyjęto 1,8 m nad poziomem posadzki.

Propan-butan, jako gaz niemal dwa razy cięższy od powietrza, powinien być natomiast wykrywany nisko – na wysokości ok. 0,2 m. Uniwersalna konstrukcja urządzeń GAZEX umożliwia zasilanie detektora LPG bezpośrednio z zamontowanego wyżej detektora CO – firma jest jednym z prekursorów takich rozwiązań na polskim rynku. Należy przy tym mieć na uwadze, że detektory LPG ze względu na wysokość montażu narażone są na uszkodzenia mechaniczne, dlatego w miejscach łatwo dostępnych (np. na parkingach centrów handlowych) warto je wyposażyć w osłony rurowe AR-1. Uzupełnieniem systemu detekcji w garażach są tablice ostrzegawcze jedno- (TP-4.s) lub dwustronne (TP-4.ds), wyświetlające ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu CO i/lub LPG. Wyposażone są w syrenę o ograniczonej głośności. Zarówno detektory serii WG.EG, jak i tablice TP-4 dostępne są w trzech wersjach zasilania: 12, 24 V= lub 230 V~.

Opisane rozwiązania sprawdzą się w przypadku współpracy systemu detekcji z wentylacją kanałową i strumieniową.

Asbig® – aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej

Paliwami gazowymi najczęściej wykorzystywanymi w celach grzewczych są gaz ziemny lub mieszanina propanu-butanu. Gazy te stanowią potencjalne zagrożenie wybuchem w momencie rozszczelnienia instalacji. Aby temu zapobiec, w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe, montuje się systemy sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozwiązania te należy stosować w pomieszczeniach, gdzie łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych przekracza 60 kW. Integralnym elementem systemu jest zawór odcinający montowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do obiektu. Obowiązek stosowania systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu dotyczy zatem m.in. kotłowni osiedlowych w budynkach biurowych i użyteczności publicznej, kuchni restauracyjnych, stołówek oraz hal przemysłowych i magazynowych z nagrzewnicami lub promiennikami gazowymi. Architektura ASBIG® bazuje na kilku urządzeniach (fot. 1):

  • detektory DEX/F (DEX-12/N – metan, DEX-15/N – propan-butan),
  • moduły alarmowe MD-1.Z, MD-2.Z, MD-4.Z, MDP-8.Z lub MDP-16.Z (liczba oznacza maksymalną sumę obsługiwanych detektorów),
  • zawór odcinający klapowy MAG-3, dostępny o śr. DN 32–100,
  • sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 lub SL-32. Wyżej wymieniona konfiguracja może być modyfikowana. ASBIG® jest dostępny w trzech wersjach zasilania: 12, 24 V= lub 230 V~.
Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAU Zabezpieczenia