Projektowanie stałych systemów asekuracyjnych - analiza ryzyka upadku z dachu

2023-05-31 14:14 Materiał sponsorowany
Projektowanie stałych systemów asekuracyjnych - analiza ryzyka upadku z dachu
Autor: PROTEKT Stałe systemy asekuracyjne zapewniają bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę Protekt zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje zagrożenie upadkiem z wysokości. Są to m.in. elementy indywidualnego sprzętu ochronnego - szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne. Te ostatnie wymagają zamontowania odpowiednich systemów kotwiczących, których elementy muszą być odpowiednio rozmieszczone, np. na dachu.

Rodzaje systemów asekuracyjnych

Podstawowym zadaniem, jakie pełnią systemy asekuracyjne, jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikowi poprzez umożliwienie mu przymocowania się liną do stałego punktu zaczepienia. W tej roli sprawdzają się różne słupki asekuracyjne i kotwiczące montowane zgodnie z zasadami dotyczącymi takich zabezpieczeń. Systemy asekuracji dzielą się na cztery kategorie – poziome i pionowe oraz linowe i szynowe. Każdy z nich ma zarówno zapobiegać upadkowi, jak i - gdyby jednak do niego doszło – zminimalizować ryzyko urazu.

Produkty, które oferuje firma Protekt, pozwalają tworzyć stałe systemy asekuracyjne z przeznaczeniem do montażu na dachach, kominach, masztach, wieżach i innych miejscach tego typu. Są one konfigurowalne i, zależnie od typu, przeznaczone do ochrony dwóch lub trzech pracowników. Można je też dostosowywać do obsługi większej grupy osób jednocześnie.

Praca na wysokości wiąże się z ryzykiem upadku i poważnego urazu, a w skrajnych wypadkach – nawet trwałego inwalidztwa lub zgonu. Aby przeciwdziałać takim zdarzeniom, przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia środków bezpieczeństwa. Zaliczają się do nich między innymi stałe systemy asekuracyjne. Składają się na nie trwale przymocowane słupki kotwiczące, asekuracyjne oraz punkty kotwiczenia.

Algorytm projektowania stałych systemów asekuracyjnych

Projektowanie stałych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości można ogólnie opisać w kilku etapach:

  • analiza ryzyka: identyfikacja miejsc, gdzie może nastąpić potencjalny upadek, wielkość wolnej przestrzeni w miejscu potencjalnego upadku, przewidywane warunki klimatyczne podczas wykonywania pracy;
  • analiza geometrii i struktury obiektu: ukształtowanie budowli, rozmieszczenie elementów nośnych obiektu, które mogą posłużyć do mocowania systemu ochronnego;
  • sposób wykonywania pracy i przemieszczania się: rodzaj wykonywanej pracy, drogi przemieszczania się, miejsca dostępu do stałego systemu ochronnego, częstotliwość wykonywanej pracy, liczba osób wykonujących prace jednocześnie;
  • wybór rodzaju instalacji asekuracyjnej;
  • rozmieszczenie instalacji asekuracyjnej na obiekcie;
  • weryfikacja wytrzymałości zamocowań instalacji do konstrukcji stałej: określenie wartości obciążeń projektowych działających na mocowanie, sprawdzenie wytrzymałości granicznej mocowań.

Analiza ryzyka upadku na przykładzie dachu spadzistego

Przed wyborem elementów systemu i zaprojektowaniem ich rozmieszczenia na dachu, trzeba dokonać analizy ryzyka upadku.

Potencjalne miejsca wystąpienia upadku np. z dachu spadzistego to:

  • krawędź dachu,
  • otwory w dachu lub okna dachowe,
  • miejsca w dachu o słabej wytrzymałości.

Na całej powierzchni występuje podwyższone ryzyko, lecz największe zagrożenie występuje w odległości ok. 2 m od wymienionych wyżej miejsc.

Rozmieszczenie instalacji ochronnej w postaci punktów kotwiczenia na dachu spadzistym 

Punkty kotwiczenia powinny być rozmieszczone w odstępach 2,5 m do 5 m wzdłuż bocznych oraz dolnej krawędzi dachu. Wzdłuż kalenicy, punkty kotwiczenia umieszcza się w odstępach równych lub mniejszych od długości bocznej krawędzi dachu.

Projektowanie stałych systemów asekuracyjnych - analiza ryzyka upadku z dachu
Autor: PROTEKT Rozmieszczenie instalacji ochronnej w postaci punktów kotwiczenia na dachu spadzistym (kolor żółty - obszar objęty systemem ochronnym, czerwony - obszar znacznego ryzyka upadku z wysokości)

Rozmieszczenie instalacji ochronnej w postaci kombinacji punktów kotwiczenia i poziomej liny kotwiczącej

Punkty kotwiczenia rozmieszcza się w odstępach 2,5 m do 5 m wzdłuż bocznych krawędzi dachu. Na kalenicy powinna być zainstalowana pozioma lina (lub szyna) kotwicząca, umożliwiająca przemieszczanie się wzdłuż dachu. 

Projektowanie stałych systemów asekuracyjnych - analiza ryzyka upadku z dachu
Autor: PROTEKT Rozmieszczenie instalacji ochronnej w postaci kombinacji punktów kotwiczenia i poziomej liny kotwiczącej (kolor żółty - obszar objęty systemem ochronnym, czerwony - obszar znacznego ryzyka upadku z wysokości)

Certyfikowane systemy asekuracji w ofercie Protekt

Każdy system stałej asekuracji powinien spełniać określone wymagania, dzięki którym zagwarantuje odpowiedni poziom ochrony pracowników. Firma Protekt oferuje elementy wykonane z aluminium i stali, spełniające polskie i europejskie normy. W sprzedaży są słupki kotwiczące wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, z szeroką podstawą do mocowania na dachach, tarasach, podestach i belkach.

Oferta obejmuje też szeroką gamę punktów kotwiczenia, stosowanych jako osobiste wyposażenie ochronne lub do podnoszenia ładunków o większej masie. Punkty zaczepienia są wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej i innych wytrzymałych materiałów. Wyposażone zostały w akcesoria montażowe takie jak śruby do betonu czy przeznaczone do mocowania w blachach trapezowych.

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAU Zabezpieczenia