Najczęstsze awarie zbiorników przeciwpożarowych

2023-10-18 16:22
Najlepszym sposobem uniknięcia awarii zbiorników ppoż są regularne przeglądy
Autor: Miltom Najlepszym sposobem uniknięcia awarii zbiorników ppoż są regularne przeglądy

Zbiorniki ppoż są częścią systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Żeby spełniały swoją funkcję i dostarczały wodę do gaszenia pożaru muszą być sprawne. Jakie są najczęstsze awarie zbiorników ppoż oraz jak ich uniknąć?

Spis treści

  1. Awarie zaworu pływakowego
  2. Awarie instalacji grzewczej zbiornika przeciwpożarowego
  3. Awarie czujników i sond poziomu cieczy
  4. Nieszczelność zbiornika zbiornika ppoż i zabrudzenia w przewodach technologicznych
  5. Jakie czynności obejmuje serwis zbiornika ppoż?

Awarie zaworu pływakowego

Element ten gwarantuje prawidłowy dopływ wody do określonego poziomu w zbiorniku i jest objęty kontrolą podczas każdego przeglądu zbiornika. Prowadzona jest również jego konserwacja mająca zapewnić jak najdłuższy okres prawidłowej pracy.W przypadku nieprawidłowej eksploatacji zbiornika i braku konserwacji zawór może ulec uszkodzeniu i spowodować przelewanie się wody lub brak jej dopływu do wymaganego poziomu.

Jedną z najczęstszych awarii zbiornika ppoż jest uszkodzenie zaworu pływakowego
Autor: Miltom Jedną z najczęstszych awarii zbiornika ppoż jest uszkodzenie zaworu pływakowego

Awarie instalacji grzewczej zbiornika przeciwpożarowego

Innym elementem podlegającym stałemu monitoringowi i konserwacji podczas okresowych przeglądów są grzałki, mające za zadanie utrzymać prawidłową temperaturę wody w zbiorniku i nie dopuścić do jej zamarzania w okresie zimowym. Zamarznięcie wody w zbiorniku może doprowadzić do bardzo dużych i kosztownych zniszczeń w jego osprzęcie i uniemożliwić jego prawidłowe działanie.

Awarie czujników i sond poziomu cieczy

Konserwacje systemu elektryczno-sygnałowego są ważnym elementem bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy zbiornika. Jeśli tego typu działania zostaną zaniechane, może to skutkować utratą kontroli nad tym, co się dzieje ze zbiornikiem, a także prowadzić do nieprawidłowych wskazań szafy sterowniczej o niemożliwych do przewidzenia konsekwencjach.

Serwis systemu elektryczno-sygnałowego
Autor: Miltom Serwis systemu elektryczno-sygnałowego

Nieszczelność zbiornika zbiornika ppoż i zabrudzenia w przewodach technologicznych

Brudna woda w zbiorniku może spowodować bardzo wiele szkód podczas jego użytkowania. Zbiorniki z czystą wodą bardzo rzadko przeciekają. Dlatego jeśli w trakcie przeglądu w zbiorniku zostanie wykryta brudna woda, należy przyjrzeć się bliżej temu problemowi i jak najszybciej znaleźć jego przyczynę. Zanieczyszczenie cieczy najczęściej prowadzi do nieszczelności, problemów z funkcjonowaniem osprzętu wewnętrznego, orurowania i zaworów.

Jakie czynności obejmuje serwis zbiornika ppoż?

Pierwszym i najważniejszym krokiem prowadzącym do minimalizowania zagrożenia wystąpienia poważnych awarii zbiornika gromadzenia wody i do jego bezawaryjnej pracy jest stały monitoring jego funkcjonowania. Użytkownik powinien obserwować działanie zbiornika przez codzienną kontrolę jego wskazań na tablicy synoptycznej, ale także przez obserwację struktury zewnętrznej. Takie działania wykonywane są zwykle podczas dziennego obchodu kontrolnego instalacji przeciwpożarowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości wskazań lub działania systemu kontroli osoba odpowiedzialna za zbiornik powinna natychmiast zawiadomić serwis o zaistniałej sytuacji. Czynności te mają na celu wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i uniknięcie poważniejszej awarii.Oczywiście podstawowym warunkiem prawidłowego działania zbiornika i dobrej profilaktyki antyawaryjnej jest wykonywanie okresowych przeglądów zbiornika według harmonogramu zalecanego i dostarczonego przez producenta.Nie należy również unikać operacji mycia wnętrza zbiornika, ponieważ właśnie dzięki tej czynności można uniknąć wielu problemów z depozytem wody. Z reguły czyste zbiorniki nie przeciekają i nie sprawiają problemów.Nie powinno się również zastępować standardowego przeglądu inspekcją dronem ROV. Należy pamiętać, że dron jest narzędziem, które pozwala zajrzeć do wnętrza zbiornika bez konieczności spuszczania z niego wody, jest tylko jednak „przedłużeniem wzroku serwisanta”. Umożliwia wykrycie nieprawidłowości, ale nie jest w stanie wykonać żadnych czynności serwisowych. Przestrzeganie wszystkich zaleceń producenta zbiornika zapewni maksimum pewności uniknięcia problemów ze zbiornikiem.Profesjonalne i godne zaufania firmy serwisowe oprócz okresowych przeglądów zbiorników ppoż. oferują również szczegółowe kontrole w zakresie:

  • elektryczno-sygnałowym, tj. sprawdzenie działania sond poziomu cieczy oraz baterii grzewczych, stanu tras kablowych oraz izolacji przewodów, podzespołów szafy sterowniczej, wykonanie pomiarów parametrów instalacji (rezystancji i impedancji), diagnostykę błędów z odczytów sterowników;
  • stanu ogólnego, tj. sprawdzenie powłok antykorozyjnych pokrycia dachu, płaszcza zbiornika i osprzętu zewnętrznego, kontrolę szczelności oraz izolacji wewnętrznej zbiornika, membrany EPDM lub PVC, weryfikację działania i konserwację zaworu pływakowego, kontrolę zakotwienia zbiornika oraz połączeń śrubowych, ogólnego stanu konstrukcji, inspekcję wnętrza zbiornika ppoż. dronem ROV.

Kontrolę, inspekcję lub dodatkowy przegląd zbiornika można wykonać w każdej chwili. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości profilaktyka jest tu kluczowa i takie działanie pozwala przez długi czas cieszyć się bezawaryjną pracą nie tylko zbiornika przeciwpożarowego, lecz także całego systemu ochrony ppoż. Zapewnia to bezpieczeństwo ludzi i składowanego mienia w obiekcie, jak również brak problemów natury formalnej, związanej z inspekcjami i kontrolami organów zewnętrznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ppoż. czy ubezpieczycieli wydających polisy ubezpieczeniowe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAU Zabezpieczenia