Jak oszczędzać energię w halach magazynowych? 7 sposobów na oszczędzanie energii w hali magazynowej

2023-05-22 0:05
Hale przemysłowe
Autor: GettyImages Nowoczesne hale magazynowe są wyposażone w wiele zaawansowanych i zintegrowanych ze sobą rozwiązań instalacyjnych i technologicznych

Dynamiczny rozwój sektora e-commerce w ostatnich latach pociągnął za sobą zwiększenie znaczenia branży magazynowej. Nowoczesne hale magazynowe są wyposażone w wiele zaawansowanych i zintegrowanych ze sobą rozwiązań instalacyjnych i technologicznych, które generują duże zużycia energii oraz związane z tym koszty. Wdrożenie właściwych działań optymalizacyjnych już na etapie projektowania pozwala zapobiec tego typu problemom. Ale to nie jedyny sposób, więcej na ten temat w artykule poniżej.

Spis treści

 1. Zmniejszenie zużycia energii w obiektach magazynowych – dlaczego to takie ważne?
 2. Rozwiązania projektowe hal magazynowych
 3. Oszczędzanie energii elektrycznej w magazynach
 4. Oświetlenie hal magazynowych a energooszczędność
 5. Inteligentne systemy automatyki
 6. Ograniczanie strat ciepła w magazynach
 7. Magazyny energii w halach magazynowych
 8. Sposoby ograniczenia zużycia wody w obiektach magazynowych

Zmniejszenie zużycia energii w obiektach magazynowych – dlaczego to takie ważne?

Energooszczędność w budownictwie to trend, który można zaobserwować nie tylko w odniesieniu do budynków jednorodzinnych, ale także obiektów komercyjnych i przemysłowych. Nie inaczej jest w przypadku hal magazynowych, które ze względu na zastosowanie skomplikowanych systemów automatycznych (i nie tylko) mogą być dość energochłonne. Ograniczanie zużycia energii jest ważne z wielu powodów. Oczywistym argumentem, który przemawia za budowaniem i projektowaniem w sposób ekologiczny jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości. 

 Nie można też zapominać o aspektach prawnych, czyli o spełnianiu wymagań i ograniczeń emisji oraz zużycia energii nakładanych przez przepisy europejskie. Już dziś działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju dla większości firm są niemal standardem. Co więcej, mając na uwadze założenia transformacji klimatycznej UE, będącej ważnym krokiem w kierunku walki z globalnym ociepleniem, już w perspektywie kilku lat wdrażanie proekologicznych rozwiązań będzie praktycznie obowiązkiem przedsiębiorców. Ekologiczne budowanie to nie tylko optymalizacja kosztów, ale także liczne korzyści wizerunkowe dla firm i ich marek, co wpływa na pozytywny odbiór oraz pozyskanie nowych klientów. 

Rozwiązania projektowe hal magazynowych

Chociaż efektywność energetyczna kojarzy się głównie ze skuteczną termoizolacją, energooszczędnym oświetleniem czy zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, na zmniejszenie zużycia energii można w dużym stopniu wpłynąć już na etapie planowania konstrukcji danego obiektu. Właściwe rozwiązania projektowe stanowią w zasadzie podstawę budownictwa energooszczędnego. W kontekście hal magazynowych należy w pierwszej kolejności zidentyfikować obszary newralgiczne, czyli m.in. wskazać źródła największego zużycia energii. Poza tym, podobnie jak w innych obiektach budowlanych, znaczenie ma odpowiednie usytuowanie budynku, optymalne rozplanowanie węzłów cieplnych i przyłączy energetycznych. Ciekawym wyzwaniem dla projektantów jest efektywny rozdział energii cieplnej na stosunkowo dużej powierzchni. Coraz częściej można również spotkać się z zamówieniami na realizacje hal jako wielkopowierzchniowych budynków pasywnych. 

Oszczędzanie energii elektrycznej w magazynach

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w halach magazynowych skutkuje znacznymi oszczędnościami w postaci niższych rachunków za prąd. Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie zużycia prądu w tego typu obiektach.

Wśród przykładowych można wskazać m.in.:

 • inwestycję w urządzenia i maszyny o wysokiej klasie energooszczędności;
 • zapewnienie odpowiedniej szczelności okien oraz drzwi;
 • stosowanie energooszczędnych lamp typu LED;
 • wybór odnawialnych źródeł energii;
 • montaż czujników ruchu w pomieszczeniach.

Przed wdrożeniem poszczególnych rozwiązań należy jednak określić największe źródła zużycia energii elektrycznej. W przypadku istniejących obiektów warto zlecić wykonanie audytu energetycznego bądź poprosić o poradę specjalistę zajmującego się tą dziedziną. 

 Hale magazynowe jako wielkopowierzchniowe obiekty budowlane są wręcz idealne do montażu paneli słonecznych. Wytwarzanie własnej, niemal darmowej energii elektrycznej pozwala na wygenerowanie dużych oszczędności finansowych oraz na uniezależnienie się od dostawcy prądu czy sytuacji geopolitycznej na świecie. Dodatkową zaletą jest aspekt ekologiczny związany ze zmniejszaniem emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery.  

Zarówno na instalacje fotowoltaiczne, jak i na inne odnawialne źródła energii przedsiębiorcy (pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów) mogą liczyć na uzyskanie dotacji. Aby liczyć na wysoką efektywność tego typu systemów, trzeba jednak zadbać o właściwy dobór urządzeń, wybrać instalację po odpowiedniej mocy i pamiętać o fachowej konserwacji. 

Przeczytaj też: 

Oświetlenie hal magazynowych a energooszczędność

W większości hal magazynowych podstawowym źródłem oświetlenia są energooszczędne lampy LED. Wyróżniają się one korzystnym współczynnikiem oddawania barw, wysoką skutecznością świetlną i stosunkowo niską ceną. Praktyczne uzupełnienie takiego rodzaju oświetlenia stanowią czujniki reagujące na ruch, które mogą dostosować pracę i natężenie oświetlenia do aktualnych potrzeb.

Zastosowanie lamp ledowych z czujnikami może przyczynić się do uzyskania oszczędności za energię elektryczną nawet na poziomie ok. 50%. Oprócz aspektów ekonomicznych należy zwrócić uwagę na zwiększenie komfortu ludzi przebywających na terenie magazynu, a także na poprawę bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o wykorzystanie światła dziennego – w obiektach magazynowych funkcjonalną opcją są świetliki dachowe. Wybór konkretnego systemu oświetlenia zależy od wymiarów hali, lokalizacji maszyn, urządzeń czy ciągów komunikacyjnych. 

Co ciekawe, zaawansowane technologicznie budynki magazynowe działające niczym duże centra logistyczne, funkcjonują w dużej mierze w warunkach niemal pozbawionych oświetlenia. Do takiej sytuacji dochodzi w obiektach wysoce zmechanizowanych, wyposażonych z układnice sterowane komputerowo, gdzie wysokość składowania sięga kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu metrów. Oświetlenie nie jest konieczne do składowania czy do pracy maszyn sterowanych automatycznie, najczęściej z pominięciem bezpośredniego nadzoru personelu pracowników. Mowa tu o automatycznych systemach składowania. 

Inteligentne systemy automatyki

Sterowanie oświetleniem za pomocą czujników to jeden ze skuteczniejszych sposobów na zminimalizowanie rachunków za prąd. Szczególnie dotyczy to dużych obiektów komercyjnych, biurowców, zakładów produkcyjnych, a także hal magazynowych. Czujniki monitorują obecność osób na konkretnym obszarze oraz analizują natężenie światła. Przy użyciu tych urządzeń można oświetlić pomieszczenie wówczas, gdy przebywają w nim ludzie, jak również dostosować jasność opraw do stanowiska, przyciemnić lub rozjaśnić lampy w wybranym obszarze składowania, w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Określenie profili czasowych pozwala też na włączenie światła wtedy, gdy będzie to potrzebne. Inteligentna automatyka w magazynach obejmuje nie tylko sterowanie oświetleniem, ale także ogrzewaniem czy systemami chłodzenia i wentylacji, co pozwala zmniejszyć rachunki, ale też zapewnić komfortowe użytkowanie magazynowych przestrzeni. 

Ograniczanie strat ciepła w magazynach

Istotnym elementem energooszczędności wielkopowierzchniowych hal magazynowych jest odpowiednia szczelność obiektu. Skuteczna izolacja ścian i dachu przekłada się na mniejsze rachunki za ogrzewanie oraz chłodzenie w lecie. Dostępne obecnie na rynku materiały termoizolacyjne charakteryzują się niskimi współczynnikami przenikania ciepła. Poza tym stratom energii zapobiegają także nowoczesne metody konstrukcji budynków. 

W przypadku magazynów i hal o dużej powierzchni podstawowym rodzajem wyposażenia są bramy segmentowe, które ze względu na płynność ruchu towarowego pozostają przez dość długi czas otwarte. Takie otwory przeładunkowe stanowią poważne źródło niekontrolowanego przepływu powietrza i wpływają na pogorszenie się mikroklimatu we wnętrzu hali. Mowa tu w szczególności o utracie energii cieplnej zimą, ale też o dużych wahaniach temperatur w ciągu całego roku czy braku odpowiedniej wilgotności powietrza. 

Jednym ze sposobów na ograniczenie strat ciepła przez bramy przemysłowe w halach jest wykorzystanie kurtyn paskowych z folii PVC. Zaletami takiego rozwiązania jest niska cena zakupu produktu, łatwy montaż oraz duża skuteczność. Kurtyny PVC redukują napływ zimnego powietrza i zmniejszają zużycie ciepła w okresie jesienno-zimowym, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne. Ponadto stosowanie kurtyn ogranicza też uciążliwe przeciągi, a także eliminuje potrzebę osuszania powietrza w hali magazynowej (ochłodzenie wnętrza zwykle idzie w parze z napływem wilgotnego powietrza do pomieszczeń). 

Magazyny energii w halach magazynowych

Zagadnienia związane z magazynowaniem energii, obok rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii, w ostatnim czasie znacznie zyskały na znaczeniu. Wśród najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy można wskazać kryzys światowej gospodarki energetycznej czy też coraz bardziej widoczne ograniczenia sieci dystrybucyjnych. Magazynowanie zapasów własnej wyprodukowanej energii umożliwia wykorzystanie jej na potrzeby działalności przedsiębiorstwa dokładnie wtedy, kiedy jest to konieczne. Inwestorzy nie muszą już przekazywać nadwyżek wyprodukowanej energii do operatora sieci energetycznej, jak to było dotychczas.  

Do najważniejszych korzyści związanych z inwestycją w magazyn energii można zaliczyć:

 • zmniejszenie zamówionej mocy (oszczędność i większe bezpieczeństwo);
 • stabilizację parametrów sieci;
 • poprawę niezawodności zasilania;
 • wyrównywanie obciążeń i kompensację mocy biernej;
 • zniwelowanie zakłóceń mających wpływ na jakość energii elektrycznej.

Chociaż urządzenia i zespoły urządzeń do magazynowania energii stanowią nowość na rynku, firmy działające w branży przemysłowej powinny już teraz przygotować się na przystosowanie swoich systemów fotowoltaicznych do współpracy z magazynami energii. Warto wiedzieć, że w celu zmniejszenia bariery rozwoju wprowadzono już pewne zmiany w prawie energetycznym – w tym m.in. uregulowano kwestię koncesjonowania czy zniesiono obowiązek taryfikacji magazynów energii. W przyszłości, wraz z rozpowszechnieniem systemów magazynowania energii można się spodziewać bardziej konkurencyjnych cen tych rozwiązań.

Przeczytaj więcej na temat:

Sposoby ograniczenia zużycia wody w obiektach magazynowych

Chociaż kula ziemska w ponad 70% pokryta jest wodą, to woda pitna stanowi zaledwie 1% tej wartości. Zgodnie z przewidywaniami naukowców, około roku 2050 ludzkość może odczuwać dotkliwe deficyty słodkiej wody. Wśród sposobów na poprawę sytuacji hydrologicznej w Polsce można wskazać m.in. plany zwiększenia retencji wody, jak również ograniczenie zużycia wody. Oprócz aspektów środowiskowych, mniejsze zużycie pociągnie za sobą oszczędności finansowe.

Propozycjami na oszczędzenie wody w branży magazynowej mogą być:

 • odzysk wody opadowej (zbieranie deszczówki i wykorzystanie jej np. do procesów technologicznych czy do chłodzenia maszyn);
 • recykling wody szarej.

Nie bez znaczenia jest też wybór technologii budowlanych oszczędzających wodę, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwzalewowych czy szeroko pojęta działalność edukacyjna wśród pracowników hal magazynowych.  

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAŁU Projektowanie