Audyt energetyczny hali magazynowej. Kiedy audyt energetyczny jest obowiązkowy?

2023-06-18 20:15
Audyt energetyczny hali magazynowej
Autor: GettyImages Audyt energetyczny rodzaj ekspertyzy techniczno-ekonomicznej dotyczącej użytkowania energii w danym obiekcie budowlanymy

Audyt energetyczny to dla wielu przedsiębiorstw obowiązkowe opracowanie, wymagane ze względu na przepisy prawne. Oprócz tego, wiele firm zleca wykonanie takiej ekspertyzy, chcąc ograniczyć zużycie energii i uzyskać realne oszczędności finansowe. W artykule wyjaśniamy, na czym dokładnie polega audyt energetyczny, po co i kiedy się go sporządza. Piszemy też, jakie są orientacyjne ceny audytów energetycznych hal magazynowych i przedsiębiorstw.

Spis treści

 1. Do czego jest potrzebny audyt energetyczny?
 2. W jakim celu sporządza się audyt energetyczny?
 3. Kiedy wymagany jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?
 4. Audyt energetyczny w halach magazynowych – zakres
 5. Jakie są orientacyjne koszty audytu energetycznego?
 6. Od czego zależy wycena audytu energetycznego?

Do czego jest potrzebny audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to nic innego jak rodzaj ekspertyzy techniczno-ekonomicznej dotyczącej użytkowania energii w danym obiekcie budowlanym, zawierający również założenia z zakresu projektu modernizacji obiektu. Innymi słowy, audyt stanowi ocenę stanu użytkowania energii w budynku wraz z analizą ekonomiczno-energetyczną usprawnień i propozycji prac modernizacyjnych w celu uzyskania bardziej optymalnego zużycia energii. W rezultacie pozwala to m.in. na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych oraz zaoszczędzenie pieniędzy. 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, audytem energetycznym nazywa się „opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego”. Przy czym, należy zaznaczyć, że audyt energetyczny nie jest tym samym co charakterystyka energetyczna lub świadectwo charakterystyki energetycznej. A pojęcia te są nierzadko – błędnie zresztą – stosowane zamiennie. 

Zobacz też:

W jakim celu sporządza się audyt energetyczny?

Jeśli chodzi o podstawy prawne – oprócz ww. ustawy, audyt energetyczny wykonuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, rozporządzenia dotyczące metodologii i prawa budowlanego, a także wzory kart audytów czy też algorytmy oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

W rozporządzeniu wskazano, że audyt energetyczny budynku powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać jedynie oznaczenia i symbole techniczne zalecane przez Polskie Normy. Odstąpienie od tej zasady i wykorzystanie innych znaków jest dopuszczalne pod warunkiem objaśnienia ich znaczenia w opracowaniu. Dokument należy przygotować w oprawionej okładce A4, tak aby niemożliwe było jego zdekompletowanie. Konieczne jest uwzględnienie takich elementów, jak np. streszczenia, cel opracowania, dane identyfikacyjne obiektu. Z uwagi na wysoki poziom szczegółowości zaleca się stosowanie informacji opisowych na pierwszych stronach audytu oraz wykresów i tabel do czytelnego przedstawiania danych liczbowych. 

Kiedy wymagany jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Jak wynika z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 r. poz. 2166) przeprowadzenie lub zlecenie przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata jest obowiązkowe w przypadku dużych przedsiębiorców (za takich uważa się firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników i osiągające obroty netto na poziomie minimum 50 mln euro). Wyjątkiem są tu przedsiębiorstwa posiadające certyfikowany system zarzadzania energią godnie z normą ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego spełniający wymagania EMAS. Kara finansowa za brak dopełnienia obowiązku przeprowadzenia audytu może wynieść do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

Opracowanie, o którym mowa jest też wymagane w przypadku ubiegania się o dofinansowania związane z termomodernizacją realizowaną w ramach programów finansowanych przez np.: regionalne programy operacyjne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Audyty energetyczne chętnie zlecają też mniejsze firmy po to, aby zmniejszyć emisję energii, określić opłacalność poszczególnych rozwiązań modernizacyjnych lub zestawić aktualną taryfę energii elektrycznej i moc z rzeczywistym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. 

Audyt energetyczny w halach magazynowych – zakres

Obowiązkowy audyt energetyczny mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane i uprawnione do tego osoby – audytor energetyczny bądź doradca energetyczny. Wykazy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i spełniają wymogi prawa można znaleźć na stronach internetowych Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Co istotne, podmiot wykonujący audyt energetyczny musi działać niezależnie od audytowanego przedsiębiorstwa. A zatem audytorzy wewnętrzni firmy nie mogą być bezpośrednio zaangażowani w działalność będącą przedmiotem audytu. 

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa obejmuje m.in.:

 • opis i ocenę stanu obecnego urządzeń i obiektów zużywających energię;
 • analizę i ocenę możliwości poprawy efektywności energetycznej w obszarach źródeł energii poszczególnych instalacji;
 • pomiary instalacji i urządzeń, umożliwiające określenie potencjału oszczędności;
 • opracowanie bilansu energetycznego na podstawie uzyskanych danych;
 • zaproponowanie rozwiązań w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu;
 • opracowanie polityki poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie na najbliższe 4 lata.

Szczegółowemu przeglądowi muszą zostać objęte źródła, które odpowiadają za zużycie co najmniej 90% energii w przedsiębiorstwie.

Jakie są orientacyjne koszty audytu energetycznego?

Niestety, nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o konkretny koszt zlecenia wykonania audytu energetycznego dla hali magazynowej czy nawet przedsiębiorstwa ogólnie. Jest tak, ponieważ w większość firm zajmujących się przygotowywaniem takich opracowań cena ustalana jest indywidualnie i zależy od bardzo wielu czynników.

Od czego zależy wycena audytu energetycznego?

Do najważniejszych kryteriów można zaliczyć np.: 

 • rodzaj przedsiębiorstwa,
 • wielkość i liczbę lokalizacji,
 • liczbę środków transportu,
 • cel i zakres audytu,
 • technologie wykorzystywane w przedsiębiorstwie,
 • powierzchnie obiektów.

Uproszczony audyt energetyczny wykonywany na zlecenie firmy, której zależy wyłącznie na spełnieniu obowiązku ustawowego (w tym przedsiębiorstw dysponujących halą magazynową o stosunkowo niewielkiej powierzchni) zaczynają się już od kilku tysięcy złotych. Jeśli zaś chodzi o bardziej szczegółowe ekspertyzy – zwykle przedsiębiorcy muszą się liczyć z wydatkiem rzędu co najmniej ok. 10-15 tys. zł. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAŁU Aktualności