Ochrona perymetryczna obiektów przemysłowych

2024-06-11 7:50
Ochrona perymetryczna obiektów przemysłowych
Autor: Gettyimages Ochrona perymetryczna może być bardzo skutecznym systemem ochrony obiektów przemysłowych jeszcze zanim dojdzie do poważnych naruszeń i szkód materialnych. Należy jednak odpowiednio dobrać urządzenia zabezpieczające ich miejsce montażu oraz połączyć je w jedną spójną sieć.

Zabezpieczenie zakładów przemysłowych przed wtargnięciem na ich teren nieuprawnionych osób oraz przed innymi zagrożeniami może przybierać różne formy. Wciąż najczęściej stosowane są różne rodzaje ogrodzeń wraz z bramami czy też ochrona fizyczna, jednak coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się również na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Do najbardziej zaawansowanych należą obecnie systemy ochrony perymetrycznej.

Spis treści

  1. Na czym polega ochrona perymetryczna?
  2.  Korzyści z zastosowania ochrony perymetrycznej
  3. Elementy systemu ochrony perymetrycznej
  4. Podsumowanie
Dworzec Metropolitalny w Lublinie

Na czym polega ochrona perymetryczna?

Ochrona perymetryczna swoją nazwę wzięła od perymetrii, czyli rodzaju badań stosowanych w okulistyce, których celem jest wykrycie zaburzeń w polu widzenia człowieka, zwłaszcza na obrzeżach tego pola. W odniesieniu do ochrony różnego rodzaju obiektów jest to specjalistyczny system narzędzi (wychwytujący różne sygnały z otoczenia), który wykorzystuje zaawansowaną analitykę obrazów pozyskiwanych np. przez kamery przemysłowe do wykrywania prób ingerencji w chronioną strefę. W zależności od potrzeb ochrona ta może być prowadzona zarówno na całym chronionym obszarze, jak i tylko na jego granicach (obwodowo).

Innowacyjność systemu ochrony perymetrycznej polega na tym, że ostrzega on o potencjalnym zagrożeniu stosunkowo wcześnie, często zanim jeszcze dojdzie do wtargnięcia intruza na chroniony obszar. Dzięki odpowiedniej informacji zwrotnej system może odpowiednio zareagować – albo w pełni automatycznie, albo informując o zbliżającym się niebezpieczeństwie osoby z ochrony danego obiektu.

Ochronę perymetryczną stosuje się głównie jako ochronę przed wejściem na dany teren osób nieuprawnionych. Osoby takie mogą bowiem wyrządzić różnego rodzaju szkody (zarówno umyślnie jak i nieumyślnie), które z jednej strony mogą narazić na poważne straty materialne, a z drugiej – mogą na pewien czas wyłączyć dany obiekt z użytkowania lub ograniczyć jego funkcjonalność.

Wśród innych zagrożeń, poza wspomnianymi celowymi lub przypadkowymi uszkodzeniami, należy także dodać możliwą kradzież czy inne akty wandalizmu. Ochrona perymetryczna może nie tylko stanowić zabezpieczenie przed działaniami ze strony człowieka, ale również chronić przed skutkami różnych ekstremalnych warunków pogodowych czy katastrof naturalnych.

Ze względu na to, że ochrona perymetryczna bazuje na automatycznych rozwiązaniach, które stale monitorują jakiś obszar, możliwe jest objęcie ochroną także dużego terenu. Dlatego też perymetrykę stosuje się z powodzeniem do ochrony granic państwa, jednostek wojskowych czy terenów lotnisk, a także dużych zakładów o krytycznym znaczeniu dla danego państwa czy poszczególnych jego regionów. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, żeby ochronę perymetryczną wykorzystać także w przedsiębiorstwach, szczególnie tych o dużej powierzchni, w których przypadku tradycyjne środki ochrony często nie zdają egzaminu.

 Korzyści z zastosowania ochrony perymetrycznej

Główną korzyścią z wczesnego wykrywania zagrożeń jest oczywiście zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom, które mogą się wydarzyć na terenie obiektu przemysłowego po tym, jak dostanie się tam nieuprawniona osoba. Tym samym zmniejsza się ryzyko kradzieży czy aktów wandalizmu, dzięki czemu przedsiębiorstwo może uniknąć dużych strat czy przerw w działaniu, a więc mniejsze są koszty funkcjonowania firmy.

System ochrony perymetrycznej może objąć swym zasięgiem dużo bardziej rozległe tereny, a to powoduje, że nie ma potrzeby angażowania dużej liczby pracowników ochrony. Zaawansowane systemy potrafią wreszcie dość dokładnie wykrywać potencjalne zagrożenie, co pozwoli zredukować liczbę fałszywych alarmów, które za każdym razem wymuszają określone działanie pracowników ochrony.

Dodatkowe korzyści z zastosowania tak zaawansowanego systemu ochrony można uzyskać, jeśli będzie on ściśle zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa. Wykrycie nieuprawnionej osoby na terenie zakładu przemysłowego może np. spowodować automatyczne zaryglowanie wszystkich zamków elektronicznych w budynkach. W efekcie tego intruz nie będzie w stanie dostać się do wnętrza budynków i wyrządzić określonych szkód.

 Przeczytaj także:

Elementy systemu ochrony perymetrycznej

Systemy ochrony perymetrycznej z reguły składają się z wielu różnorodnych i współpracujących ze sobą urządzeń, które są podłączone do jednej sieci i przekazują do centralnej jednostki zarządzającej na bieżąco pozyskiwane dane (obrazy i inne sygnały). Dane te są przedmiotem analizy i w razie wykrycia niebezpiecznej sytuacji system podejmuje automatycznie ustalone wcześniej działania.

Typowymi elementami takiego systemu są różnego rodzaju czujniki i kamery. Jednak dobór konkretnych rozwiązań powinien być dopasowany do wielu różnych czynników i indywidualnych potrzeb, w tym m.in. do wielkości chronionego obszaru, istniejącej infrastruktury bezpieczeństwa czy sposobu funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Kamery CCTV – kamery do monitoringu wizyjnego obiektów przemysłowych są kluczowym elementem systemu ochrony perymetrycznej. Umożliwiają obserwację dużych obszarów w czasie rzeczywistym, a także rejestrację obrazu. W zaawansowanych kamerach, które coraz częściej wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji, pojawiają się dodatkowe funkcje, w tym np. możliwość przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, rozpoznawania twarzy i wykrywania podejrzanych zachowań.

Dzięki funkcji detekcji ruchu operatorowi, który ma wgląd w obraz ze wszystkich kamer, jakie znajdują się w obiekcie, automatycznie wyświetla się obraz z tej kamery, która ma podgląd na obszar, w którym znajduje się nieuprawniona osoba lub ma miejsce jakieś inne zdarzenie. Wśród wielu dostępnych funkcji przydatna może okazać się również funkcja widzenia nocnego. Kamery CCTV powinny być tak rozmieszczone, żeby w miarę możliwości pokrywały całą chronioną strefę. Możliwe jest też zastosowanie kamer obrotowych, które będą „śledzić” poruszającą się osobę.

Czujniki – bardzo istotnym elementem ochrony perymetrycznej są czujniki ruchu, które są w stanie wykrywać poruszające się w chronionej strefie osoby czy dzikie zwierzęta. Jeśli są zintegrowane z systemem kamer mogą aktywować obraz z konkretnej kamery.

Zaletą czujników ruchu jest możliwość działania także nocą. Również termiczne, które wykorzystują promieniowanie podczerwone i wykrywają w ten sposób obecność osób nieuprawnionych, są skutecznym narzędziem w warunkach gorszej widoczności (nocą lub w trudnych warunkach pogodowych).

Czujniki dźwięku reagują natomiast na przekroczenie określonego poziomu hałasu lub nietypowe dźwięki. Tym samym mogą zwiększyć poziom ochrony obiektu, jeśli jakieś strefy nie zostały objęte monitoringiem wizyjnym. W zależności od potrzeb istnieje możliwość zastosowania jeszcze innych, specjalistycznych czujników.

Czujniki drgań mogą wykrywać np. ruch pojazdów czy przesuwanie ciężkich elementów po powierzchni.

Bariery – to urządzenia, które składają się z nadajnika i odbiornika, pomiędzy którymi jest wysyłany określony sygnał (np. promieniowanie podczerwone lub wiązka elektromagnetyczna). Jeśli wiązka zostanie przerwana, aktywuje się alarm lub podjęte zostają inne działania. W przypadku barier piezoelektrycznych, które są najczęściej montowane na płotach i innych ogrodzeniach, wykrywany jest nie tylko ruch, ale również nacisk czy dotyk chronionego taką barierą elementu.

Oprogramowanie i jednostka sterująca – żeby skuteczność systemu była jak największa, a pracownicy ochrony mieli możliwość szybkiego reagowania, niezbędne jest stworzenie odpowiedniego narzędzia do kompleksowego zarządzania systemem np. z poziomu komputera. Umożliwia ono np. sterowanie kamerami, aktywowanie i dezaktywowanie działania poszczególnych urządzeń czy też włączanie/wyłączanie alarmu.

Podsumowanie

Ochrona perymetryczna może być bardzo skutecznym systemem ochrony obiektów przemysłowych jeszcze zanim dojdzie do poważnych naruszeń i szkód materialnych. Ważne jest jednak odpowiednie dobranie urządzeń zabezpieczających i ich miejsce montażu oraz zintegrowanie ich w jedną spójną sieć. Coraz częściej stosowane w różnych obszarach algorytmy sztucznej inteligencji mogą dodatkowo zwiększyć skuteczność działania perymetryki. Inteligentne urządzenia lepiej bowiem analizują pobierane z otoczenia sygnały i będą w stanie np. odróżnić faktyczne zagrożenie od mało znaczącego zdarzenia, które nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo obiektu przemysłowego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAU Zabezpieczenia