Praktyczne aspekty montażu płyt warstwowych. Jak przewozić i składować płyty warstwowe?

2024-01-18 12:30
Praktyczne aspekty montażu płyt warstwowych. Jak przewozić i składować płyty warstwowe?
Autor: Michał Boćkowski Składowanie płyt warstwowych wewnątrz obiektu

Producenci wytwarzają płyty warstwowe tak, by spełniały nawet najbardziej restrykcyjne wymagania, założone w projekcie budynku. Jednak na ostateczną jakość i parametry obudowy z płyt warstwowych ogromny wpływ mają również transport, warunki składowania oraz poprawny montaż elementów. Warto zatem zawsze pamiętać o podstawowych zaleceniach producentów co do przewożenia i przechowywania, a także montowania płyt warstwowych.

Spis treści

  1. Przegląd konstrukcji budynku i ocena jakości płyt warstwowych
  2. Warunki prowadzenia prac montażowych
  3. Prawidłowa obróbka płyt warstwowych
  4. Sposób ułożenia płyt
  5. Staranny montaż obudowy
  6. Transport i przechowywanie płyt warstwowych - podstawowe zasady
Na co warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem budowy domu? POGAD@NE. ZBUDOWANE #35

Przegląd konstrukcji budynku i ocena jakości płyt warstwowych

Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba bezwzględnie dokonać oględzin uprzednio przygotowanej do obudowy konstrukcji budynku – przede wszystkim sprawdzić zgodność wzniesionej konstrukcji nośnej budynku z projektem oraz tolerancję jej wykonania. Wszelkie odchyłki od płaskości i prostoliniowości płatwi, rygli oraz ścian mogą skutkować uszkodzeniem płyty warstwowej, a co za tym idzie – utratą na nią gwarancji producenta.

Płyty, jak każdy inny produkt na rynku, muszą być zamontowane wyłącznie według ścisłych wytycznych producenta, bo tylko wtedy będzie się on poczuwał do odpowiedzialności w razie ewentualnego zgłoszenia reklamacji. O wszelkich zauważonych problemach technicznych w konstrukcji budynku trzeba powiadomić inwestora i najlepiej nie rozpoczynać montażu, dopóki nie zostaną usunięte usterki budowlane.

Do obowiązków ekipy montażowej powinno także należeć sprawdzenie jej głównych parametrów technicznych z tablicami wytrzymałościowymi oraz tabelą dopuszczalnych długości płyt, załączonymi do produktu.

Przed montażem należy również ocenić jakość samych płyt, zwracając uwagę na wszelkie uszkodzenia, przebarwienia niezgodne z kartą produktu. Po zamontowaniu elementów na budynku producent odrzuci ewentualne roszczenia klienta związane z ich nienależytym stanem technicznym.

Warunki prowadzenia prac montażowych

Płyty stanowią zazwyczaj okładzinę zewnętrznych połaci obiektu, takich jak dach i ściany, dlatego cały proces montażu przebiega na zewnątrz. Zaleca się więc przeprowadzanie instalacji płyt w należytej temperaturze otoczenia, uwzględniającej specyfikę materiału, z jakiego są wykonane.

Temperatura powinna zawierać się w przedziale od –5 do 20°C. Oczywiście montaż przeprowadza się w różnych porach roku, ale najlepiej robić to, gdy temperatura jest wyższa niż 10°C, a wszelkie prace związane z aplikowaniem mas uszczelniających – kiedy nie jest niższa niż 4°C.

Praktyczne aspekty montażu płyt warstwowych. Jak przewozić i składować płyty warstwowe?
Autor: Michał Boćkowski Efekt nieostrożnego obchodzenia się z płytą w czasie rozładunku na placu budowy

Prawidłowa obróbka płyt warstwowych

Mogłoby się wydawać, że montaż obudowy budynku z płyt nie jest skomplikowaną pracą w porównaniu z innymi czynnościami budowlanymi, ale zaleca się korzystać z usług ekip montażowych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i mających doświadczenie w tym zakresie.

Bardzo istotny jest dobór narzędzi do cięcia płyt, np. nie dopuszcza się używania do tego szlifierek kątowych. Do tej czynności mogą być stosowane jedynie urządzenia do tzw. zimnego cięcia, ponieważ nie dojdzie wówczas do bezpośredniego nagrzania krawędzi okładzin płyty i nie nastąpi uszkodzenie ochronnej powłoki lakierniczej oraz cynkowej (w takich miejscach bardzo szybko tworzą się później ogniska korozji).

Jeszcze bardziej niebezpieczne jest stosowanie szlifierek przy obróbce płyt z rdzeniem styropianowym (EPS), ponieważ na skutek potencjalnego kontaktu iskry z rdzeniem może dojść do jego samozapłonu i rozprzestrzenienia się ognia do wnętrza płyty.

Do cięcia paneli na placu budowy należy używać pił oscylacyjnych (wyrzynarki, piły szablowe) lub tarczowych z tarczą zębatą do stali. Po jego zakończeniu trzeba usunąć opiłki z powierzchni płyty i zadziory z ciętej krawędzi.

Do mocowania płyt warstwowych niezastąpiona będzie wkrętarka z regulowanym momentem dokręcania i blokadą uniemożliwiającą przekręcenie wkrętów (co mogłoby spowodować wgniecenie powierzchni płyt). Bardzo pomocny może okazać się również ssawkowy zestaw do transportu i montażu płyt.

Przeczytaj również:

Sposób ułożenia płyt

W czasie instalacji należy bacznie sprawdzać na bieżąco wszelkie istotne dla końcowego efektu niuanse użytkowe produktu. Jednym z nich jest właściwe rozróżnienie strony zewnętrznej i wewnętrznej płyty ściennej, co ma wpływ na eliminację nieodpowiedniego koloru przegrody.

W celu ułatwienia identyfikacji producenci oznaczają stronę wewnętrzną kolorową folią. Kategorycznie niedozwolone jest układanie płyt zewnętrzną stroną do wewnątrz. Ponadto nie jest to ściśle nakazane, ale producenci zalecają, żeby montaż płyt odbywał się w kolejności ich dostawy i ułożenia w paczkach. Dostrzeżenie różnicy niewłaściwego odcienia sąsiadujących ze sobą płyt nie jest zazwyczaj możliwe z bliskiej odległości (z pozycji instalatora). Takich oględzin najlepiej dokonywać z odległości ok. dwudziestu kilku metrów pod różnymi kątami i po usunięciu folii ochronnej.

Staranny montaż obudowy

Mając na uwadze delikatną strukturę płyt, która łatwo ulega wszelkim wgnieceniom i pęknięciom, należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji montażu. Jeżeli producent przewiduje do danej płyty konkretny rodzaj wkrętów czy podkładek, nie należy używać zamienników.

Do instrukcji powinny być dołączone rysunki poglądowe z oznaczoną lokalizacją, liczbą i rodzajem łączników zalecanych do mocowania danego rodzaju płyty. Instalując po sobie kolejne elementy, trzeba również zwrócić uwagę na właściwe dociśnięcie kolejnej płyty do poprzedniej, tak aby szerokość szczeliny między nimi była zgodna z podaną w rysunkach technicznych.

Po zakończeniu montażu należy oczyścić gotowe powierzchnie z wszelkich pozostałości i nieczystości (zwłaszcza po cięciu i wierceniu), a następnie przeprowadzić oględziny wszystkich ułożonych powierzchni i w razie konieczności zadrapania zamalować właściwymi farbami zaprawowymi. Liczba zaleceń montażowych w przypadku płyt warstwowych jest duża. Powyżej zostały przedstawione tylko najważniejsze, kluczowe dla właściwej instalacji aspekty praktyczne.

Transport i przechowywanie płyt warstwowych - podstawowe zasady

Płyty warstwowe z racji swojej konstrukcji to materiały budowlane, które przy nieodpowiedzialnym obchodzeniu się z nimi mogą ulec uszkodzeniu na każdym etapie – od wyprodukowania poprzez składowanie, transport i instalację po eksploatację. Dlatego też każdy producent dla swojego wyrobu przewidział szereg instrukcji i wskazówek, których przestrzeganie jest wymagane od dostawców, użytkowników obiektu, a w szczególności osób dokonujących montażu płyt na budynku.

Ze względu na duże ryzyko ich uszkodzenia w procesie produkcji są one (w zależności od typu) jedno- lub dwustronnie laminowane specjalną folią ochronną. Ma ona zabezpieczać powierzchnię okładzin przed różnymi uszkodzeniami w czasie składowania, transportu i montażu, lecz także w trakcie produkcji. Taka ochrona ma charakter tymczasowy, dlatego wytwórcy zalecają jej bezwzględne usunięcie w okresie 3–4 tygodni od zakończenia produkcji i nie później niż 3 tygodnie po wystawieniu płyty na działanie promieniowania słonecznego. W zetknięciu z promieniowaniem słonecznym może się ona zwulkanizować z blachą, a kiedy dojdzie do takiego procesu, zdjęcie folii będzie niemożliwe.

Płyty warstwowe najczęściej są dostarczane na budowę przez zakład produkcyjny, który ma w tym zakresie niezbędne doświadczenie i sprzęt transportowy. Jednak gdy transport organizuje kupujący, powinien on pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Przede wszystkim powierzchnia załadunkowa musi być równa i czysta, bez wystających ostrych elementów. Zaleca się wykorzystywanie naczep odkrytych, bez plandeki.

Wszystkie paczki z płytami należy zabezpieczyć odpowiednio pasami transportowymi, w przeciwnym razie mogłyby się łatwo przemieszczać i uszkodzić. Po ich dostarczeniu na plac budowy lub miejsce tymczasowego składowania rozładunek najbezpieczniej jest przeprowadzić przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu.

Niezależnie od rodzaju sprzętu używanego do rozładunku paczki z płytami trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniami, np. stosując na widłach wózka miękkie przekładki (styropianowe lub inne).

Krótkotrwałe magazynowanie płyt warstwowych nie wymaga przestrzegania specjalnych zasad i procedur. Warto jednak pamiętać o właściwym sposobie ich ułożenia na równej powierzchni i podparciu pakietów tak, żeby nie dopuścić do nadmiernego ugięcia płyt.

Inaczej jest w przypadku, kiedy zalegają one na placu budowy przez dłuższy czas, zwłaszcza na otwartym i niezadaszonym miejscu. W takiej sytuacji pakiety z płytami należy celowo ułożyć w taki sposób, żeby wytworzyć naturalny spadek do odprowadzenia wód deszczowych (np. różnicując wysokość przekładek). Nachylenie paczki powinno wynosić 4–5%. Ponadto leżące płyty należy rozdzielić przekładkami umożliwiającymi swobodny przepływ powietrza.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.