Strategia ESG w MDC2 Park Kraków South. MDC2 sfinansuje las naturalny

2023-11-14 15:44
MDC2 Park Kraków South
Autor: MDC2 MDC2 Park Kraków South

MDC2 i Generali Real Estate sfinansowały zakup lasu naturalnego w Gruszowcu w województwie małopolskim na zlecenie MDC2 Park Kraków South, projektu magazynowego w Skawinie k. Krakowa.

Nowa inwestycja MDC2 Park Kraków South

Park magazynowy zlokalizowany jest 13 km od centrum Krakowa, w Skawinie. Tworzyć go będą trzy budynki o planowanej łącznej powierzchni GLA ponad 90 000 m2. Nieruchomość położona jest niecałe 2 km od węzła autostrady A4. Całość kompleksu obejmie teren o łącznej powierzchni 19 hektarów.

Powstaną trzy budynki, z których jeden o powierzchni ok. 36 200 m2 został już w całości wynajęty globalnej marce medycznej. W obiekcie zaplanowano szereg rozwiązań technologicznych, których celem jest minimalizacja emisji CO2 do środowiska.

Deweloper zaplanował system retencji wody deszczowej. Południowa, najbardziej nagrzewająca się fasada zostanie osłonięta przez ścianę roślin pnących, zimozielonych. Dodatkowo w krakowskim obiekcie planowane jest zwiększenie izolacji ścian budynku do poziomu przewyższającego standard obiektów magazynowych. 95% materiałów budowlanych używanych w projekcie może być poddane recyklingowi.

W otoczeniu budynków, na obszarze MDC2 Park Kraków South, zaplanowana została strefa Rest&Move, czyli strefa relaksu i wypoczynku. Ideą projektu Rest&Move jest promocja zdrowego stylu życia i poprawa warunków pracy wszystkich, którzy korzystają z obiektów magazynowych dewelopera. Dookoła budynków powstaną różnorodne biologicznie tereny zielone.

MDC2 certyfikuje budynki MDC2 Park Kraków South do standardu BREEAM New Construction na poziomie co najmniej Excellent.

Właścicielem MDC2 Park Kraków South jest Generali Real Estate (poprzez paneuropejski Generali Real Estate Logistics Fund, GRELF), specjalizujący się w inwestycjach w sektorze logistycznym w całej Europie i zarządzany przez Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio. Deweloperem projektu jest MDC2.

Las w Gruszowcu
Autor: MDC2 Las w Gruszowcu

MDC2 kupiło las w ramach strategii ESG

Sfinansowany las zajmuje powierzchnię 5,51 ha. Znajduje się on około 50 km na południe od podkrakowskiej Skawiny, w której Generali Real Estate i MDC2 realizują nowoczesny, zrównoważony środowiskowo park magazynowy MDC2 Park Kraków South. Zakupiony las jest dojrzałym, naturalnym mieszanym lasem, rozwijającym się w organicznym środowisku wytworzonym bez ingerencji człowieka. Rosną w nim drzewa liściaste i iglaste. To pierwszy dojrzały las finansowany z udziałem MDC2 i jeden z największych finansowanych przez jednego partnera biznesowego w Fundacji. Celem projektu jest ochrona lasu przed wycinką i zachowanie go w naturalnym stanie dla przyszłych pokoleń.

Fundacja Las Na Zawsze działa na rzecz tworzenia obszarów przeznaczonych do przywrócenia i utrzymania naturalnego stanu ekosystemów leśnych zwanych „Lasami Na Zawsze”, tzn. bez użycia środków ochrony roślin i bez wykorzystywania ich w celach gospodarczych. Działania te oparte są na najlepszych praktykach wspieranej naturalnej regeneracji lasów (Assisted Natural Regeneration of Forests). Zgodnie ze statutem Fundacji „tereny leśne przekazane na jej rzecz i te zakupione przez nią nie będą dalej zbywane ani obciążane, a zalesione obszary nie będą podlegać wycinkom i wyrębom, chyba że taki obowiązek będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa”.

Firmy coraz częściej rozumieją swoją szerszą odpowiedzialności włączając w to odpowiedzialność za przyszłość naszej planety. Cieszymy się, że w strategii deweloperów nieruchomości znajdują się działania, których celem jest promocja ochrony przyrody. Jednym z nich jest właśnie dbałość o naturalne, bioróżnorodne, dojrzałe lasy. Nasze życie nie istnieje bez natury. Dzięki takim inicjatywom razem pozostawiamy przyszłym pokoleniom jej bogactwo.

Zdecydowana większość lasów w Polsce to lasy gospodarcze, które służą do produkcji drewna. Wraz z naszymi partnerami angażujemy się w tak ważną dziś dla planety sprawę, jaką jest zachowanie jak najwięcej lasów naturalnych. Zależy nam na możliwości szerokiego angażowania się w ochronę przyrody, poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego tzw. Obszarów Społecznie Chronionej Przyrody

Lidia Jabłonowska-Luba, CEO, Fundacji Las Na Zawsze

Zabezpieczenie lasu dla przyszłych pokoleń

Lasy istnieją na naszej planecie od 380 mln lat*. Każdy z nich żyje i przekształca się w naturalnie powtarzalnych cyklach. Zakupiony w Gruszowcu obszar to dojrzały, historyczny las, w którym urosło już kilka pokoleń drzew. Jest lasem bioróżnorodnym, w którym królują buki, jodły, świerki, osiki, brzozy, sosny, dęby.

Rdzenne liściaste lasy w naszym kraju zostały wycięte na potrzeby rolnictwa lub rozwoju przemysłu, a większość terenów leśnych przekształcono w monokultury sosnowe, brzozowe lub świerkowe. Parki narodowe i rezerwaty ścisłe, w których wyklucza się jakąkolwiek ingerencję człowieka, stanowią zaledwie 2% powierzchni lasów. Od ponad 20 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy.

Budujemy na dobre dla zrównoważonej przyszłości naszych najemców, inwestorów, społeczności, środowiska, a także naszej branży. Zgodnie z tą dewizą angażujemy się w działania związane z ochroną przyrody. Niewiele jest miejsc oddanych naturze. Szukaliśmy możliwie największych tego typu obszarów leśnych w regionie i udało się zlokalizować taki las w Gruszowcu. Duży naturalny las to duże wyzwanie. Podchodzimy do niego z wielkim entuzjazmem, bo im większy obszar, tym większa szansa na zostawienie naturze tego, co najcenniejsze – zachowanie dojrzałych ekosystemów pełnych różnorodnego życia. Z naszą pomocą ten ekosystem przetrwa jeszcze wiele lat.

Jeremy Cordery, COO i założyciel, MDC2

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAŁU Inwestycje