Cyfryzacja przemysłu. Jak technologie cyfrowe wpływają na rozwój produkcji przemysłowej

2024-04-03 12:10
Co to jest cyfryzacja przemysłu?
Autor: Pixabay Co to jest cyfryzacja przemysłu?

Cyfryzacja wnika obecnie w mniejszym lub większym stopniu do większości sfer naszego życia, w tym również do wielu branż i sektorów gospodarki. Pozwala usprawnić większość procesów, zwiększyć efektywność przedsiębiorstw i ograniczyć koszty ich funkcjonowania, poprawić jakość wytwarzanych produktów, a także zwiększyć produktywność pracowników.

Spis treści

 1. Rozwój cyfryzacji w przemyśle
 2. Co to jest cyfryzacja przedsiębiorstwa?
 3. Digitalizacja przemysłu - gdzie jest najbardziej widoczna?
 4. Korzyści z cyfryzacji produkcji
Rozmowy Muratora: Marek Karwowski, general manager EPPA

Rozwój cyfryzacji w przemyśle

Korzyści z wdrażania cyfrowych rozwiązań jest tak wiele, że coraz więcej firm ma wpisaną cyfryzację w swoją strategię działania. Trend ten w najbliższej przyszłości będzie jeszcze się nasilał, gdyż cyfryzacja jest podstawą czwartej rewolucji przemysłowej.

Transformacja cyfrowa jest procesem, który w sektorze przemysłowym obserwujemy już co najmniej od kilkunastu lat. Jednak w ostatnim czasie, wraz z rozwojem idei Przemysłu 4.0, trend ten wyraźnie przyspieszył. Cyfrowe rozwiązania są bowiem jednym ze sposobów na zwiększenie elastyczności produkcji, która staje się kluczowa dla zwiększenia przewagi konkurencyjnej i szybkiego dostosowania się do zmieniającego się popytu rynkowego. Rozwój ten bardzo dobrze podkreślają globalne wydatki na cyfryzację całych branż. Jeszcze w minionej dekadzie były to kwoty sięgające setek miliardów dolarów. Obecnie są to już kwoty rzędu kilku bilionów dolarów.

Przeczytaj także:

Co to jest cyfryzacja przedsiębiorstwa?

Słowniki języka polskiego cyfryzację definiują jako proces rozpowszechniania i popularyzacji technologii cyfrowej i wprowadzania na szerszą skalę infrastruktury elektronicznej. Jest to jednak definicja, która nie odzwierciedla w pełni znaczenia cyfryzacji w obecnym świecie.

Cyfryzacji nie należy też utożsamiać z informatyzacją przedsiębiorstwa. Owszem, wszelkie narzędzia IT są istotnym elementem, a wręcz podstawą transformacji cyfrowej, jednak samo pojęcie cyfryzacji jest dużo pojemniejsze i obejmuje również wiele innych nowoczesnych technologii. Technologie cyfrowe umożliwiają bowiem zmianę sposobu działania w wielu obszarach i wdrażanie nowych modeli biznesowych.

Jedną z największych korzyści cyfrowych rozwiązań jest dużo szybszy przepływ informacji, co z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności praktycznie wszystkich procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.

Cyfryzacja obejmuje wszystkie sektory gospodarki: od usług i handlu, poprzez energetykę, sektor wydobywczy czy bankowość, aż po całą branżę produkcyjną. Cyfrowe rozwiązania można znaleźć dziś praktycznie wszędzie, zarówno w obszarach związanych z naszym codziennym życiem, jak i w globalnych procesach. Jednak bez względu na obszar, technologie cyfrowe potrafią zmienić diametralnie zachodzące procesy, optymalizując je i zapewniając wymierne korzyści.

Digitalizacja przemysłu - gdzie jest najbardziej widoczna?

Rozwiązania cyfrowe wprowadzane są przede wszystkim w tych obszarach, które można stosunkowo szybko i łatwo zdigitalizować. Najbardziej zdigitalizowanym obecnie obszarem jest niewątpliwie komunikacja, zarówno w ramach jednego przedsiębiorstwa, jak i między partnerami biznesowymi lub między firmą a jej klientami. Wynika to z dużej dostępności odpowiednich narzędzi służących do komunikowania się, a także prostoty ich wdrożenia.

W przypadku przedsiębiorstw przemysłowych technologie cyfrowe są mocno związane z obszarem czwartej rewolucji przemysłowej. Cyfryzacja jest bowiem jednym z kluczowych elementów Przemysłu 4.0.

Do najczęściej wdrażanych obecnie technologii cyfrowych należą:

 • urządzenia z obszaru Internetu Rzeczy (w tym zwłaszcza przemysłowego Internetu Rzeczy),
 • narzędzia związane z analityką danych, planowaniem i optymalizowaniem procesów produkcyjnych,
 • narzędzia do symulowania i modelowania różnych procesów,
 • usługi oparte na chmurze obliczeniowej,
 • automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnej,
 • oprogramowanie do prototypowania produktów,
 • druk 3D.

Korzyści z cyfryzacji produkcji

Przejście na technologie cyfrowe otwiera przedsiębiorstwu całkowicie nowe perspektywy biznesowe, które bez nich byłyby niemożliwe do realizacji. I to jest chyba najważniejsza korzyść z transformacji cyfrowej, choć można znaleźć wiele innych powodów, dla których warto przestawić się na cyfrową produkcję.

Duża ilość danych, zebranych i przeanalizowanych dzięki cyfrowym narzędziom, pozwala zoptymalizować plany produkcyjne (produkcja tylko tego, co jest potrzebne i kiedy jest potrzebne), a także skrócić czas planowania. Dzięki dokładnej analizie danych produkcyjnych przedsiębiorstwo otrzymuje informacje np. związane z nadmiernym zużywaniem komponentów, materiałów produkcyjnych lub mediów bądź nieefektywnym wykorzystaniem parku maszynowego. Wprowadzenie niezbędnych poprawek może przełożyć się na zwiększenie wskaźnika OEE, większą wydajność tych procesów (np. uzyskanie takiej samej wielkości produkcji przy mniejszym zużyciu energii lub materiałów) i oszczędność kosztów (np. w wyniku zmniejszenia stanów magazynowych).

Przetwarzanie danych dotyczących bezpieczeństwa umożliwia również dokonanie analizy bezpieczeństwa pracy w celu zidentyfikowania tych procesów, które wymagają szczególnej uwagi. Zgromadzone dane mogą służyć także do prowadzenia tzw. predykcyjnego utrzymania ruchu (tj. przewidywanie wystąpienia stanów awaryjnych i ich zapobieganie). Jednostka sterująca będzie na bieżąco analizować różne możliwe scenariusze z przeszłości i w sytuacjach zagrożenia będzie zwracać uwagę operatorom na potencjalne niebezpieczeństwo.

Kolejną korzyścią wynikającą z cyfrowej transformacji jest poprawa koordynacji i komunikacji wewnątrz organizacji oraz między podmiotami. Wysokiej jakości dane usprawniają operacje i zapewniają spójne generowanie danych wyjściowych.

Cyfryzacja to także większa przejrzystość zachodzących procesów. Wszyscy pracownicy o odpowiednich uprawnieniach mają łatwy dostęp do niezbędnych danych w czasie rzeczywistym. Uporządkowane dane procesowe umożliwiają także śledzenie wszystkich etapów procesu. Dane w postaci cyfrowej oznaczają wreszcie brak konieczności ręcznej pracy z dokumentami i ułatwiają przygotowanie np. raportów.

Cyfryzacja jest procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania i czasu. Uzyskane korzyści niekoniecznie muszą pojawić się natychmiast i nie zawsze będą oznaczać wymierne zyski dla przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że transformację cyfrową warto odkładać w czasie. Obecne trendy produkcyjne wyraźnie pokazują, że tylko wdrażanie cyfrowej technologii zapewni znaczącą poprawę wydajności produkcji, pozwoli ograniczyć koszty działalności i w efekcie pozwoli utrzymać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAŁU Logistyka, automatyzacja i robotyzacja