Zrównoważone rozwiązania w obiektach przemysłowych: recykling gleby, wody i energii w halach

2024-04-16 13:07
PLGBC recykling gleby, wody
Autor: Grupa Zumtobel Centrum logistyczne Hilti w Carpiano

Zrównoważona logistyka to podejście, które przekształca tradycyjne modele zarządzania łańcuchem dostaw i transportem. Integracja praktyk mających na celu zminimalizowanie śladu węglowego związanego z operacjami logistycznymi jest kluczowym aspektem tego podejścia. Podkreśla odpowiedzialność za środowisko, świadomość społeczną i długoterminową rentowność ekonomiczną. Definicja ta obejmuje szeroki zakres strategii i inicjatyw mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia towarów, od produkcji po dostawę do użytkowników końcowych.

Spis treści

  1. Logistyka zrównoważona, czyli jaka?
  2. Innowacje w zarządzaniu energią – optymalizacja i magazynowanie
  3. Więcej niż gleba – lokalizacja i recykling
  4. Woda w obiegu zamkniętym - innowacje w działaniu
  5. Integracja praktyk prośrodowiskowych
Rozmowy Muratora: Marek Karwowski, general manager EPPA

Logistyka zrównoważona, czyli jaka?

Celem zrównoważonej logistyki jest promowanie efektywnego zarządzania zasobami, redukcji odpadów i wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska, które są ważnymi czynnikami w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. - Ta zmiana paradygmatu uznaje wzajemne powiązania między operacjami biznesowymi, środowiskiem i społeczeństwem, wzywając do holistycznego i odpowiedzialnego podejścia do logistyki – podkreśla Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager w PLGBC.

Innowacje w zarządzaniu energią – optymalizacja i magazynowanie

W ostatnich dziesięcioleciach zrównoważony rozwój stał się ważną kwestią w zarządzaniu magazynem. Podjęcie wieloaspektowego wyzwania, jakim jest zmniejszenie wpływu działalności operacyjnej na środowisko, można osiągnąć poprzez poprawę wydajności procesów. W wielu przypadkach automatyzacja magazynu może pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Zautomatyzowane procesy mogą zmniejszyć zużycie energii, ograniczyć emisję i stworzyć bardziej kompaktowe obiekty.

Z prostych obiektów zapewniających jedynie miejsce do przechowywania towaru magazyny stają się dziś technologicznie zaawansowanymi budynkami. Optymalizując instalacje, w tym głównie systemy grzewczo-wentylacyjne i oświetlenia, oraz automatyzując procesy, możemy zredukować zużycie energii elektrycznej do minimum. W pierwszym magazynie typu 7R Green Saver w Kątach Wrocławskich obniżyliśmy operacyjną emisję CO2 o ponad 50 proc. w stosunku do obowiązujących przepisów, a zapotrzebowanie na energię pierwotną na metr kwadratowy rocznie zredukowaliśmy o niemal 70 proc. Jest to nie tylko ogromna oszczędność kosztów dla najemcy, ale także milowy krok na drodze do zeroemisyjnego budownictwa.

– Piotr Miodek, head of construction & sustainability w 7R

Zrównoważony rozwój magazynów można rozpocząć od samego obiektu, wdrażając takie środki, jak panele słoneczne, nowoczesna izolacja i wybór dostawcy energii odnawialnej. Kroki te mogą znacznie zmniejszyć ślad węglowy inwestycji.  

Właściwie dopasowane oświetlenie może iść o krok dalej. Nie tylko pozwala zmniejszyć zużycie energii i zredukować emisję CO2, ale też odpowiada na coraz bardziej złożone procesy i zadania wizualne, jednocześnie uwzględniając indywidualne potrzeby pracowników. Oświetlenie tworzy komfortowe i ergonomiczne środowisko pracy, poprawiając wydajność i samopoczucie pracowników. Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe mogą zminimalizować zmęczenie wzrokowe i zwiększyć bezpieczeństwo pracy.

PLGBC recykling gleby, wody
Autor: Grupa Zumtobel Centrum logistyczne Hilti w Carpiano

Dzięki starannemu zaprojektowaniu oświetlenia nie tylko redukujemy zużycie energii i emisję CO2, ale również tworzymy bardziej przyjazne środowisko pracy, sprzyjające efektywności i dobrostanowi pracowników. Projekt modernizacji oświetlenia dla centrum logistycznego Hilti we Włoszech, to doskonały przykład transformacji przestrzeni pracy. Priorytetem było stworzenie ergonomicznej przestrzeni dostosowanej do złożonych procesów i indywidualnych potrzeb. Ze względu na rozmiar projektu duże znaczenie miała także kompleksowa realizacja przez jednego dostawcę, zapewniająca optymalizację projektu pod względem czasowym i budżetowym.

– Łukasz Manowiecki, business development manager w Grupie Zumtobel

Więcej niż gleba – lokalizacja i recykling

Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest lokalizacja. Ogromny magazyn w obszarze o wyjątkowych walorach przyrodniczych może być niepożądany z estetycznego i ekologicznego punktu widzenia. Niezwykle ważna w wyborze miejsca inwestycji jest również logistyka. Zlokalizowanie kompaktowego magazynu w optymalnym dla lokalnych dostaw obszarze, z dobrymi połączeniami drogowymi, z dala od naturalnych punktów zapalnych, może pomóc zminimalizować szkody dla środowiska.

Kolejna kwestia to świadomy wybór materiałów. Według Michała Kałużyńskiego, managera produktu z CEMEX, ważnym krokiem w realizacji celów proekologicznych w budownictwie magazynowym jest przede wszystkim stosowanie betonów niskoemisyjnych, które zdecydowanie pozwalają na obniżenie wbudowanego śladu węglowego obiektu.

Doskonałym rozwiązaniem są nawierzchnie przepuszczające wodę, które można zastosować w ciągach pieszych, ale także na drogi dojazdowe i parkingi wokół budynków biurowych i administracyjnych, gdzie będą się poruszały samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Obiekty magazynowe mają stosunkowo duże powierzchnie zabudowane i nieprzepuszczalne dla wody, warto więc wykorzystać do tego celu każdy metr kwadratowy działki, nie rezygnując z doskonałych właściwości użytkowych tego typu nawierzchni.

Istotnym aspektem zrównoważonego podejścia w planowaniu nowych obiektów wielkopowierzchniowych może też być wybór terenów typu brownfield, pozwalających na ponowne wykorzystanie bądź przystosowanie terenów i obiektów istniejącej infrastruktury poprzemysłowej. 

PLGBC, recykling gleby, wody
Autor: 7R Wizualizacja magazynu z linii Green Saver

Nowoczesne, zaawansowane technologicznie obiekty magazynowo-produkcyjne, powstające na terenach poprzemysłowych stanowią nie tylko element odnowy zdegradowanych miejskich obszarów, lecz także skracają dystans ostatniej mili logistycznej, co wpływa na optymalizację łańcucha dostaw i ograniczenie emisji CO2 związanej z transportem. Inwestycje typu brownfield, które zrealizowaliśmy m.in. w Katowicach, Szczecinie czy Bydgoszczy, to jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju, którą konsekwentnie wdrażamy.

- Filip Piekarski, head of business development w 7R

Woda w obiegu zamkniętym - innowacje w działaniu

Istnieje szczególne wyzwanie branżowe, które podkreśla potencjał magazynów w zakresie dalszego zwiększania wydajności procesów operacyjnych, a tym samym zmniejszania ich wpływu na środowisko. Warto w tym aspekcie prześledzić tendencje dotyczące aktywności samorządów w zakresie zarządzania wodą oraz rozwój świadomości samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego w gospodarce wodnej. W analizach raportu Water City Index 2023, opracowywanego cyklicznie przez Arcadis, widać, jak samorządy dostosowały się do okoliczności, z jakimi prawdopodobnie wcześniej nie miały styczności w zakresie gospodarki wodnej. Jest to szczególnie istotne, z uwagi na możliwe konsekwencje wynikające z postępujących zmian klimatycznych i niekiedy nierozważnej polityki przestrzennej – które będą coraz bardziej dotkliwe.

Kolejna edycja Water City Index to nowe spojrzenie na problematykę miejskich polityk wodnych. Przed laty istotą funkcjonowania miast był liniowy przepływ materii, w którym nie liczy się, skąd pochodzą zasoby, w jaki sposób zostały pozyskane, przetworzone oraz jakie skutki środowiskowe generują po drodze, zanim dotrą do miasta. Aby temu zapobiec, niezbędne jest przejście do formuły miasta regeneracyjnego. Warto podkreślić, że Water City Index stanowi podstawę i punkt wyjścia do tworzenia pogłębionych i zindywidualizowanych projekcji na temat obszarów, które wymagają usprawnień w miejskiej polityce wodnej. Raport jest wartym uwagi przeglądem dobrych i skutecznych praktyk w zakresie efektywności wykorzystania zasobów wodnych, ułatwiającym uwzględnianie, prezentowanie i przybliżanie idei miasta zregenerowanego.

Integracja praktyk prośrodowiskowych

Zrównoważona logistyka rewolucjonizuje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw poprzez minimalizowanie śladu węglowego. Integracja praktyk prośrodowiskowych i społecznych jest kluczowa, ponieważ zmienia magazyny w technologiczne obiekty o niskim zużyciu energii.

Lokalizacja i innowacyjne rozwiązania, jak betony niskoemisyjne czy nawierzchnie przepuszczające wodę, mają istotny wpływ na zrównoważony rozwój. Dodatkowo, rozwój świadomości samorządów w zarządzaniu wodą jest kluczowy w kontekście zmian klimatycznych. Raport Water City Index podkreśla potrzebę przekształcenia miast w kierunku regeneracyjnym, co wymaga efektywnej polityki wodnej.

Artykuł powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAŁU Aktualności