Energia Plus 2023 - zasady programu

2023-08-17 12:45
Zasady  programu „Energia Plus” - fotowoltaika na dachu hali przemysłowej
Autor: Shutterstock Zasady programu „Energia Plus” - fotowoltaika na dachu hali przemysłowej

"Energia Plus” to program priorytetowy nr 4.4 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie jest to jedyny dostępny program wsparcia budowy dużych instalacji fotowoltaicznych, farm wiatrowych czy wdrożenia modułów kogeneracyjnych dla przedsiębiorstw, bez względu na ich rozmiar lub związanie wnioskodawcy z branżą producentów rolno-spożywczych.

W programie „Energia Plus” aplikować o wsparcie mogą mikro, małe i średnie firmy, jak również duże przedsiębiorstwa. W 2023 roku nabór wniosków prowadzony jest od 1 lutego do 13 grudnia 2023 roku. Wnioskować o wsparcie może każde przedsiębiorstwo mające wszelką możliwą na podstawie polskiego prawa przedsiębiorców formę prawną. Będą to jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjne czy komandytowe, cywilne, jawne, a także partnerskie.

Zasady programu Energia Plus 

Najważniejszym kryterium dostępu do programu „Energia Plus” jest wysokość wnioskowanej kwoty. Instytucja organizująca konkurs przyjmuje wnioski o wsparcie od 500 tys. do 300 mln zł kosztów kwalifikowanych projektu. To znaczy, że wnioskodawca nie może złożyć wniosku o wsparcie na kwotę mniejszą niż 500 tys. zł. Ten zapis w regulaminie naboru wniosków praktycznie eliminuje tych, którzy planują zakup i montaż wyłącznie mikroinstalacji OZE, w szczególności fotowoltaicznych. Jeżeli jednak taką niewielką instalację połączymy z planami zakupu magazynu energii, to prawdopodobnie już zostanie przekroczona kwota minimalnych kosztów kwalifikowanych projektu i wówczas taki wniosek nie zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Kolejną ważną zasadą tego programu priorytetowego jest to, że pomoc publiczna udzielana w jego ramach ma formę preferencyjnej pożyczki środowiskowej, gdzie otrzymane wsparcie przyznawane jest w postaci zwrotnego finansowania z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,5 punktu procentowego, nie mniej niż 2% w skali roku.

Środki przekazywane w 2023 roku w ramach programu „Energia Plus” nie są zatem dotacją bezzwrotną, lecz preferencyjnym kredytem na ochronę środowiska, gdyż jest to pomoc horyzontalna wdrażana w celu ochrony środowiska. Nie do przecenienia pozostaje jednak fakt, że NFOŚiGW w Warszawie jako instytucja organizująca konkurs dofinansowań przewidziała intensywność wsparcia w ramach przedmiotowego programu o wysokości aż 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Oznacza to, że wnioskodawcy są zobowiązani do wnoszenia wkładu własnego wyłącznie w wysokości 15% kosztów projektu, a także muszą zabezpieczyć finansowanie podatku VAT, gdyż dla tzw. VAT-owców finansowanie pożyczką jest udzielane w kwotach netto.

Cały artykuł "Fotowoltaika na dachu hali przemysłowej – zasady programu „Energia Plus”" przygotowany przez naszego eksperta mgr Kamila Kłeczka, specjalisty ds. pozyskiwania dotacji UE i krajowych, przeczytasz w publikacji „Muratorplus. Hale Przemysłowe”.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAŁU Aktualności

Materiał sponsorowany

Materiał sponsorowany

Materiał sponsorowany

Materiał sponsorowany