Outsourcing energetyczny – dobry pomysł na optymalizację zużycia energii

2024-03-04 9:00
Outsourcing energetyczny
Autor: Pixabay

Dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa powinno być realizowane w miarę możliwości na wielu różnych płaszczyznach. Rozwiązaniem może być outsourcing energetyczny, czyli scedowanie wielu czynności związanych z transformacją energetyczną i zarządzaniem polityką energetyczną przedsiębiorstwa na zewnętrzny podmiot.

Spis treści

 1. Czym jest outsourcing?
 2. Outsourcing energetyczny – zakres realizowanych zadań
 3. Outsourcing to nie tyko niższe koszty
 4. Kiedy warto postawić na outsourcing energetyczny?
Rozmowy Muratora: Janusz Komurkiewicz, POiD, Fakro

Efektywność energetyczna i związana z nim optymalizacja zużycia energii elektrycznej są dziś bardzo pożądanymi zjawiskami. Wynika to oczywiście z rosnących cen energii elektrycznej, ale również coraz bardziej restrykcyjnych wymagań ze strony Unii Europejskiej, która oczekuje od europejskich przedsiębiorców działania w kierunku obniżania zużycia energii elektrycznej, bardziej zrównoważonych dostaw energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Czym jest outsourcing?

Pojęcie outsourcingu w polskim języku funkcjonuje już od pewnego czasu. W skrócie – jest to zjawisko, w ramach którego przedsiębiorstwo oddelegowuje na inny podmiot (osobę albo inną firmę), który specjalizuje się w danym obszarze, część realizowanych procesów. Najczęściej mamy do czynienia z podmiotem zewnętrznym, choć outsourcing można realizować również przy wykorzystaniu specjalnie utworzonej w tym celu spółki-córki. Korzyści z outsourcingu uzyskuje się dzięki temu, że zadania te powierza się firmom lub osobom, które dysponują odpowiednimi zasobami, wiedzą i doświadczeniem w ich realizacji. Można więc założyć, że wykonają je lepiej i szybciej, niż gdyby te same czynności mieli zrealizować wybrani pracownicy.

Outsourcing może obejmować bardzo różnorodne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bardzo często oddelegowuje się na zewnętrzne podmioty działania związane z księgowością firmy, gospodarką olejową, zarządzaniem flotą pojazdów, usługami IT, obsługą reklamową czy sprzątaniem lub dostawą posiłków dla pracowników.

Outsourcing energetyczny – zakres realizowanych zadań

Analogicznie jak w przypadku pozostałych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, outsourcing energetyczny polega na przekazaniu zewnętrznemu podmiotowi części lub wszystkich zadań związanych z szeroko pojętą energetyką. Outsourcing energetyczny może obejmować więc swoim zakresem m.in. doradztwo związane z planowaniem i realizacją różnych inwestycji w tym obszarze. Bardzo często takie planowanie wiąże się z przygotowaniem szczegółowej analizy potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa (także dotyczących przyszłości) w zestawieniu z istniejącą już infrastrukturą.

Kolejną grupą czynności w ramach outsourcingu energetycznego są różne zadania związane z budową, rozbudową, modernizacją lub optymalizacją istniejącej infrastruktury energetycznej w obiekcie przemysłowym. Firmy specjalizujące się w obszarze doradztwa energetycznego powinny pomóc w dobraniu innowacyjnych rozwiązań i metod optymalizacji kosztów i zużycia energii elektrycznej, które będą najlepiej dopasowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Duży wpływ na zużycie energii mają również wszystkie czynności związane z eksploatacją obiektów, zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa i serwisowaniem całej infrastruktury energetycznej, w tym np. ciągły monitoring zużycia energii elektrycznej i bieżące reagowanie, jeśli jakieś graniczne parametry zużycia energii zostaną przekroczone.

Przeczytaj także:

Bardzo istotna z punktu widzenia kosztów może być również pomoc w pozyskaniu najatrakcyjniejszej pod względem finansowym energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa bądź innych niezbędnych produktów energetycznych. Do tego można dodać doradztwo, a także pomoc we wdrażaniu alternatywnych źródeł energii wytwarzanych we własnym zakresie przez przedsiębiorstwo.

Zadania firmy outsourcingowej mogą dotyczyć również audytu innych instalacji, maszyn i urządzeń czy całych linii technologicznych pod kątem ich efektywności energetycznej. Dzięki takiej kompleksowej analizie przedsiębiorca dowiaduje się m.in., w których obszarach zużycie prądu jest największe, gdzie występują różnego rodzaju nieprawidłowości i jakie działania może podjąć, by je wyeliminować. Dokonując modernizacji lub wymiany sprzętu na nowy może wówczas obniżyć energochłonność poszczególnych procesów produkcyjnych.

Outsourcing energetyczny może wreszcie obejmować także kompleksową opiekę prawną związaną z wszystkimi czynnościami dotyczącymi obszaru energetycznego w przedsiębiorstwie. Opieka taka może dotyczyć np. załatwianie niezbędnych dokumentów i innych formalności przy realizacji nowych inwestycji w przedsiębiorstwie czy prowadzenia sporów z dostawcą energii.

Outsourcing to nie tyko niższe koszty

Decyzja o przejściu na outsourcing energetyczny może przynieść firmie liczne korzyści zarówno związane z celami typowo energetycznymi, jak i biznesowymi. Do najważniejszych zaliczamy:

 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych ze zużywaną w przedsiębiorstwie energią elektryczną,
 • możliwość odzyskania części środków finansowych zamrożonych na cele energetyczne i przekazanie ich na rozwój części produkcyjnej,
 • poprawa rentowności realizowanych procesów,
 • możliwość sfinansowania zleconych zadań z faktycznie wygenerowanych oszczędności,
 • oszczędność czasu w związku z brakiem konieczności realizacji części zadań,
 • uwolnienie wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa i skierowanie ich na inne pole działania,
 • możliwość skoncentrowania się przedsiębiorstwa na swojej głównej działalności biznesowej,
 • zwiększenie jakości realizowanych procesów poprzez zatrudnienie specjalistów w danej dziedzinie,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa dzięki kompleksowej analizie i serwisowi oraz monitoringowi procesów.

Korzystanie z outsourcingu może prowadzić jednak również do pewnych zagrożeń. Oddelegowanie wszystkich czynności związanych z procesami energetycznymi firmie zewnętrznej sprawia, że traci się nad nimi w pewnym stopniu kontrolę. Wybór firmy outsourcingowej nie zawsze musi być optymalny, co może prowadzić z jednej strony do zwiększenia kosztów, a z drugiej – do zmniejszenia jakości świadczonych usług.

Kiedy warto postawić na outsourcing energetyczny?

Z outsourcingu energetycznego korzystają obecnie przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, dla których koszty związane z energią elektryczną stanowią znaczącą pozycję comiesięcznych wydatków. Im bardziej energochłonna jest prowadzona działalność, tym większe korzyści można osiągnąć, powierzając zadania z zakresu zarządzania poborem energii elektrycznej specjalistycznej firmie zewnętrznej.

Outsourcing może być również dobrym rozwiązaniem w czasach, kiedy ceny energii mocno się wahają. Specjaliści w tym zakresie będą bowiem w stanie ograniczyć ryzyko związane z drastycznym wzrostem cen energii, który dla wielu przedsiębiorców może być poważnym zagrożeniem dla ich płynności finansowej.

Większa liczba potencjalnych korzyści niż zagrożeń powinna jednak przekonać również pozostałych przedsiębiorców, że outsourcing energetyczny może być dobrym rozwiązaniem. Z pewnością opłaca się na niego stawiać, jeśli firma nie dysponuje odpowiednimi zasobami, żeby samemu optymalnie realizować zakładane procesy. A że zwiększanie efektywności energetycznej będzie coraz bardziej pożądane, dla wielu firm outsourcing energetyczny może być jedyną skuteczną drogą do optymalizacji zużycia energii.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAU Instalacje