dr inż. Iwona Dudko-Pawłowska

Katedra Geotechniki i Dróg, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej