dr inż. Anna Charkowska

adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzcji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska