Przemysł 4.0 - magazyny i logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

2024-02-28 12:44
Przemysłu 4.0
Autor: GettyImages Automatyzacja procesów logistycznych i procesów magazynowych dzieje się na naszych oczach już od ponad dwóch dekad, jednak obecnie jesteśmy świadkami przyspieszenia tego trend

Czwarta rewolucja przemysłowa i ściśle z nią związane zaawansowane rozwiązania technologiczne napędzają obecnie rozwój większości przedsiębiorstw przemysłowych. Nowe technologie są jednak widoczne nie tylko podczas procesów stricte produkcyjnych, ale również przy realizacji wszelkich zadań pomocniczych, m.in. z obszaru magazynowania i logistyki wewnątrzzakładowej

Spis treści

  1. Automatyzacja procesów przedsiębiorstw - dlaczego jest ważna
  2. Magazyny coraz bardziej zautomatyzowane
  3. Automatyzacja transportu wewnętrznego
  4. Sprawne działanie magazynu i transportu 
  5. Rozwiązania logistyczne w wersji 4.0
Rozmowy Muratora: Janusz Komurkiewicz, POiD, Fakro

Automatyzacja procesów przedsiębiorstw - dlaczego jest ważna

Automatyzacja procesów logistycznych i procesów magazynowych dzieje się na naszych oczach już od ponad dwóch dekad, jednak obecnie jesteśmy świadkami przyspieszenia tego trendu, a jednocześnie coraz częstszego wdrażania w tych obszarach rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy (IoT). Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, jednak do najważniejszych należą rosnące koszty pracownicze, problemy z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i zatrzymaniem najbardziej doświadczonych, a jednocześnie malejące koszty rozwiązań z obszaru automatyki magazynowej i intralogistyki.

Brak równomiernego rozwoju całego przedsiębiorstwa zgodnego z koncepcją Przemysłu 4.0 może ponadto sprawić, że korzyści z optymalizacji procesów produkcyjnych będą nieznaczne, a z pewnością mniejsze od potencjalnych. Usprawnienie np. samej linii produkcyjnej bez równoczesnego dostosowania do jej nowych możliwości funkcjonowania magazynu czy całej logistyki przedsiębiorstwa może powodować częste przerwy w produkcji, a tym samym brak wzrostu wydajności przedsiębiorstwa.

Przeczytaj także:

Magazyny coraz bardziej zautomatyzowane

Koncepcja Przemysłu 4.0, która zakłada technologiczną integrację systemów cybernetycznych, coraz bardziej widoczna jest również w sferze magazynowej. W tym przypadku dochodzi do integracji zautomatyzowanych systemów magazynowych, które, dzięki odpowiednim narzędziom informatycznym, optymalizują proces wyszukania produktów, kompletacji zamówienia i jego wysyłki. W przypadku magazynów, które są częścią zakładów produkcyjnych, są one ściśle zintegrowane z systemami zarządzania produkcją i systemem transportowym przedsiębiorstwa, dzięki czemu są w stanie dostarczać w odpowiednie miejsca i w odpowiednim czasie niezbędne do produkcji podzespoły.

Zautomatyzowane systemy magazynowe umożliwiają również lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu zalegania towaru w magazynie.

Wśród najczęściej obecnie wykorzystywanych rozwiązań znajdują się m.in. automatyczne regały magazynowe, systemy wysokiego składowania wraz z układnicami, automatyczne strefy składowania oraz przenośniki paletowe. Ich wykorzystanie przekłada się wprost na poprawę wydajności magazynu.

Osobną grupę stanowią rozwiązania, które wspierają pracę pracowników magazynu np. w procesie kompletacji zamówienia, nie tylko wskazując miejsce składowania poszczególnych towarów w magazynie, ale również optymalizując tworzenie tras. Są to m.in. technologie typu pick by voice, pick by light lub pick by vision, znaczniki RFID, technologie wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości i wreszcie nowoczesne systemy WMS i ERP.

Automatyzacja transportu wewnętrznego

Wdrożenie automatycznych systemów magazynowych pozwoli zoptymalizować układanie i pobieranie produktów z regałów magazynowych, jednak do sprawnego dostarczania ich we wskazane miejsce niezbędne są również odpowiednie systemy transportowe. Obecnie widoczny jest boom na wszelkiego typu zrobotyzowane pojazdy transportowe (AGV i AMR), które są stosunkowo tanim i prostym sposobem na usprawnienie logistyki wewnątrzzakładowej.

Automatyzacja transportu, ale przede wszystkim jego integracja z procesami produkcyjnymi gwarantuje wzrost wydajności pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności. Wysyłka produktów do hali produkcyjnej bądź do strefy pakowania, często oddalonych dość znacznie od magazynu, pozwoli zaoszczędzić czas pracownikom, którzy mogą zająć się przygotowaniem kolejnego zamówienia.

Logistyka w duchu Przemysłu 4.0 zmierza do pełnej automatyzacji transportu wewnętrznego we wszystkich jego fazach – od przyjęcia zamówienia, odebrania towaru z magazynu i przekazania go do odpowiedniego etapu produkcyjnego. Kluczowym elementem logistyki 4.0 będzie jednak również analiza danych dotycząca przepływu towarów. Na tej podstawie jednostka centralna będzie w stanie zoptymalizować proces dostawy, np. poprzez lepszy wybór trasy przejazdu czy dobór pojazdu transportowego, a także poprzez zmianę parametrów dostawy w czasie rzeczywistym, co pozwoli zredukować ryzyko wystąpienia kolizji.

Sprawne działanie magazynu i transportu 

Sprawne przyjmowanie, składowanie, kompletowanie i wydawanie towarów to bezsprzecznie olbrzymia korzyść z wdrożenia zautomatyzowanych systemów magazynowych i innych zaawansowanych rozwiązań. Jednak z całą pewnością nie jedyna.

Zaawansowana automatyka magazynowa oferuje bowiem wiele dodatkowych funkcjonalności, których nie jest w stanie zapewnić człowiek. Przede wszystkim automatyczne systemy nie męczą się, są w stanie wykonać w tym samym czasie więcej czynności i w teorii mogą pracować nawet przez całą dobę z taką samą wydajnością. Dużo mniejsze jest także ryzyko popełnienia błędu podczas kompletacji zamówienia oraz uszkodzenia towaru. Brak człowieka w magazynie oznacza także zmniejszenie do zera ryzyka wypadku. Niewątpliwą korzyścią, jaka płynie z wdrożenia rozwiązań automatycznych, jest także skrócenie czasu realizacji zamówienia.

Nie bez znaczenia są również wymierne oszczędności eksploatacyjne. Automatyczny magazyn nie potrzebuje np. takiego oświetlenia jak człowiek, ani odpowiednio wysokiej temperatury. Automatyczne układnice są w stanie zmieścić na tej samej powierzchni więcej towarów, co oznacza, że magazyn może mieć mniejszą powierzchnię lub mniejszą liczbę regałów.

Nie można także pominąć, całego aspektu związanego z analizą gromadzonych informacji i optymalizacją na tej podstawie wykonywanych czynności. Systemy informatyczne, które są na stałe powiązane z infrastrukturą magazynową, pozwalają m.in. lepiej kontrolować stany magazynowe.

W przypadku spadku ilości jakiegoś produktu, poniżej określonego poziomu, automatycznie zostanie wysłane zamówienie do jego dostawcy. Z kolei przy utrzymującym się dużym poziomie danego produktu, zamówienie na kolejne dostawy może zostać wstrzymane. Wspomniana analiza może pozwolić również wychwycić pewne stałe trendy (np. sezonowe), jak i wahania, które odbiegają wyraźnie od normy. Dzięki takim informacjom przedsiębiorstwo może lepiej planować dostawy niezbędnych produktów.

Rozwiązania logistyczne w wersji 4.0

Analogiczne korzyści przedsiębiorstwu może przynieść wdrożenie rozwiązań logistycznych w wersji 4.0. Wspomniane zrobotyzowane wózki transportowe zapewniają bezpieczny (dla towaru, jak i człowieka) transport z magazynu do hali produkcyjnej lub w drugą stronę. Autonomiczne roboty mobilne dodatkowo optymalizują na bieżąco trasę swojego przejazdu i mogą ją zmieniać w przypadku pojawienia się niespodziewanej przeszkody.

Największe korzyści może jednak przynieść wzajemna integracja wszelkich procesów (produkcyjnych, magazynowych i logistycznych) i systemów, które są odpowiedzialne za ich sterowanie, w jedną całość. Pozwala to zoptymalizować funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i usprawnić przepływ informacji oraz zadań między poszczególnymi jego obszarami. Jednocześnie zminimalizuje to ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, w której z powodu braku wspomnianej integracji wystąpią przestoje czy opóźnienia w realizacji określonych procesów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAŁU Logistyka, automatyzacja i robotyzacja